<cite id="9dtx5"><video id="9dtx5"><menuitem id="9dtx5"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="9dtx5"></menuitem><menuitem id="9dtx5"><video id="9dtx5"></video></menuitem><var id="9dtx5"><strike id="9dtx5"><menuitem id="9dtx5"></menuitem></strike></var>
  您當前位置: >> 產(chǎn)品展示 >>流體管
  
產(chǎn)品編號:
0
產(chǎn)品名稱(chēng):
流體管
規 格:
齊全
材 質(zhì):
各種材質(zhì)
價(jià) 格:
產(chǎn) 地:
山東聊城
產(chǎn)品備注:
現貨
產(chǎn)品類(lèi)別:
流體管
 
    產(chǎn) 品 說(shuō) 明

,
流體管
材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999)
規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地
16*3  23  成都  22*3  35  成都  30*1.5  20  成都
16*3.5  5  成都  22*3.6  32  成都  30*2  10  成都
16*4  9  成都  22*3.6  12  成都  30*2.5  20  成都
16*4.5  12  成都  22*4  32  成都  30*3  25  成都
16*5  13  成都  22*4.5  31  成都  30*3.5  10  成都
16*5.5  7  成都  22*5  5  成都  30*4  20  成都
17*1.5  15  成都  22*6  8  成都  30*4.5  10  成都
17*2  14  成都  22*8  7  成都  30*5  15  成都
17*2.5  13  成都  24*2.5  6  成都  30*5.5  18  成都
17*3  16  成都  24*4  5  成都  30*6  10  成都
17*3.5  8  成都  24*4.5  4  成都  30*7  20  成都
18*1.2  9  成都  24*5  10  成都  30*8  8  成都
18*1.5  14  成都  24*7  7  成都  30*10  20  成都
18*2  18  成都  25*2  24  成都  32*1.5  10  成都
18*2.5  20  成都  25*2.2  20  成都  32*2  20  成都
18*3  32  成都  25*2.5  35  成都  32*2.5  25  成都
18*3.5  20  成都  25*3  25  成都  32*3  35  成都
18*4  28  成都  25*3.5  30  成都  32*3.5  30  成都
18*5  18  成都  25*4  34  成都  32*4  35  成都
18*6  21  成都  25*4.5  12  成都  32*4.5  20  成都
19*1.2  22  成都  25*5  5  成都  32*5  30  成都
19*1.5  20  成都  25*5.5  4  成都  32*6  20  成都
19*2  21  成都  25*6  8  成都  32*7  10  成都
19*2.5  22  成都  25*7  4  成都  32*8  8  成都
19*3  20  成都  27*1.5  10  成都  32*10  25  成都
19*3.5  21  成都  27*2  18  成都  33.4*4.5  21  成都
19*4  15  成都  27*2.5  38  成都  33.5*3.5  7  成都
20*1.5  8  成都  27*3  42  成都  34*2  8  成都
20*2  12  成都  27*3.5  45  成都  34*2.5  10  成都
20*2.5  35  成都  27*4  37  成都  34*3  30  成都
20*3  25  成都  27*4.5  28  成都  34*3.5  35  成都
20*3.5  14  成都  27*5  21  成都  34*4  20  成都
20*4  10  成都  27*5.5  30  成都  34*4.5  28  成都
20*5  5  成都  27*6  12  成都  34*5  20  成都
20*6  4  成都  27*7  18  成都  34*5.5  4  成都
21*2.5  6  成都  28*2  20  成都  34*6  10  成都
21*3  7  成都  28*2.5  25  成都  34*6.5  35  成都
21*3.5  10  成都  28*3  40  成都  34*7  8  成都
21*4  14  成都  28*3.5  37  成都  34*7.5  12  成都
21*5  12  成都  28*4  20  成都  34*8  10  成都
21*6  13  成都  28*4.5  30  成都  34*9  25  成都
22*1.5  4  成都  28*5  10  成都  34*10  25  成都
22*2  20  成都  28*6  12  成都  35*2  10  成都
22*2.5  30  成都  28*6.5  10  成都  35*2.5  8  成都
規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地
35*3  7  成都  40*6  10  成都  48*2.5  10  成都
35*3.5  10  成都  40*6.5  12  成都  48*3  23  成都
35*4  15  成都  40*7  18  成都  48*3.5  55  成都
35*5  12  成都  40*8  10  成都  48*4  25  成都
35*5.5  13  成都  40*9  14  成都  48*4.5  30  成都
35*6  11  成都  40*10  10  成都  48*5  50  成都
35*6.5  10  成都  42*2.5  5  成都  48*5.5  40  成都
35*7  8  成都  42*3  55  成都  48*6  35  成都
36*2  7  成都  42*3.5  20  成都  48*7  20  成都
36*3  10  成都  42*4  40  成都  48*8  10  成都
36*3.5  30  成都  42*4.5  25  成都  48*9  5  成都
36*4  12  成都  42*5  25  成都  48*10  20  成都
36*4.5  20  成都  42*5.5  8  成都  48*12  5  成都
36*5  12  成都  42*6  5  成都  50*1.5  10  成都
36*6  14  成都  42*6.5  10  成都  50*2  15  成都
36*7  15  成都  42*7  5  成都  50*2.5 5  成都
36*8  8  成都  42*8  12  成都  50*3  35  成都
38*1.2  7  成都  42*9  15  成都  50*3.5  10  成都
38*2  20  成都  42*10  8  成都  50*4  30  成都
38*2.2  20  成都  43*5  7  成都  50*4.5  25  成都
38*2.5  35  成都  43*6  5  成都  50*5  20  成都
38*3  40  成都  43*7  28  成都  50*6  5  成都
38*3.5  30  成都  43*7.5  10  成都  50*7  10  成都
38*4  35  成都  43*8  5  成都  50*8  14  成都
38*4.5  38  成都  43*9  7  成都  50*9  12  成都
38*4.7  5  成都  43*10  10  成都  50*10  10  成都
38*5.5  10  成都  45*1.5  5  成都  50*11  15  成都
38*6  5  成都  45*1.8  15  成都  50*12  5  成都
38*7  8  成都  45*2  25  成都  51*3  40  成都
38*8  5  成都  45*2.5  20  成都  51*3.5  30  成都
38*9  10  成都  45*3  25  成都  51*4  30  成都
38*10  7  成都  45*3.5  25  成都  51*4.5  31  成都
39*4  10  成都  45*4  20  成都  51*5  35  成都
39*5  5  成都  45*4.5  30  成都  51*5.5  15  成都
40*1.5  10  成都  45*5  30  成都  51*6  35  成都
40*2  25  成都  45*6  8  成都  51*7  5  成都
40*2.5  5  成都  45*7  10  成都  51*8  25  成都
40*3  30  成都  45*7.5  12  成都  51*9  10  成都
40*3.5  5  成都  45*8  15  成都  51*10  15  成都
40*4  10  成都  45*8.5  5  成都  51*11  10  成都
40*4.5  10  成都  45*9  8  成都  51*12  6  成都
40*4.5  10  成都  45*10  5  成都  51*14  14  成都
40*5  25  成都  45*11  5  成都  54*2  5  成都
40*5.5  5  成都  45*12  5  成都  54*2.5  4  成都
規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地
54*3  6  成都  65*5.5  12  成都  89*4  20  成都
54*3.5  5  成都  65*6  14  成都  89*4.5  35  成都
54*4  30  成都  65*8  15  成都  89*5  75  成都
54*5  8  成都  65*8.5  16  成都  89*5.5  45  成都
54*5.5  3  成都  65*10  12  成都  89*6  40  成都
54*6  10  成都  68*3  5  成都  89*6.5  60  成都
54*6.5  10  成都  68*3.5  30  成都  89*7  55  成都
54*7  14  成都  68*4  40  成都  89*7.5  50  成都
54*8  15  成都  68*4.5  12  成都  89*8  30  成都
54*9  10  成都  68*5  30  成都  89*9  85  成都
54*10  5  成都  68*5.5  35  成都  89*10  66  成都
54*11  3  成都  68*6  30  成都  89*11  12  成都
54*12  4  成都  68*11  5  成都  89*12  16  成都
57*3  20  成都  68*12  5  成都  89*12.5  50  成都
57*3.5  78  成都  70*2.5  6  成都  89*13  20  成都
57*4  30  成都  70*3  4  成都  89*14  20  成都
57*4.5  28  成都  70*3.5  30  成都  95*4  4  成都
57*5  45  成都  70*6  20  成都  95*4.5  5  成都
57*5.5  30  成都  70*9  15  成都  95*5  5  成都
57*6  30  成都  73*3.5  25  成都  95*5.5  12  成都
57*7  30  成都  73*4  35  成都  95*6  10  成都
57*8  42  成都  73*4.5  30  成都  95*7  8  成都
57*9  8  成都  73*5  25  成都  95*8  15  成都
57*9.5  10  成都  73*5.5  45  成都  95*9  10  成都
57*10  30  成都  73*6  30  成都  95*10  9  成都
60*2  5  成都  73*7  10  成都  95*11  4  成都
60*3  30  成都  73*7.5  12  成都  95*12.5  12  成都
60*3.5  49  成都  73*8  5  成都  95*14  5  成都
60*3.8  25  成都  73*9  5  成都  95*16  10  成都
60*4  60  成都  73*10  5  成都  102*4  15  成都
60*4.5  35  成都  73*11  8  成都  102*4.5  28  成都
60*5  45  成都  73*12  4  成都  102*5  10  成都
60*5.5  37  成都  76*3  30  成都  102*5.5  10  成都
60*6  50  成都  76*3.5  30  成都  102*6  35  成都
60*6.5  8  成都  76*4  87  成都  102*7  40  成都
60*7  78  成都  76*4.5  28  成都  102*8  25  成都
60*9  47  成都  76*5  48  成都  102*9  18  成都
63.5*3  10  成都  76*5.5  30  成都  102*12  15  成都
63.5*3.5  25  成都  76*6  60  成都  108*4  50  成都
63.5*4  48  成都  76*7  20  成都  108*4.5  17  成都
63.5*4.5  35  成都  76*8  85  成都  108*5  12  成都
63.5*5  20  成都  76*9  20  成都  108*5.5  5  成都
63.5*6  21  成都  76*10  78  成都  108*6  4  成都
65*4  5  成都  76*12  8  成都  108*6.5  10  成都
規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地
108*7  35  成都  127*7  30  成都  159*12.5  35  天津
108*8  48  成都  127*7.5  5  成都  159*14  20  天津
108*9  12  成都  127*8  10  成都  159*16  48  天津
108*10  28  成都  127*9  7  成都  168*5.5  34  成天
108*11  5  成都  127*10  9  成都  168*6  52  成天
108*12  24  成都  127*11  10  成都  168*6.5  60  成天
108*12.5  12  成都  127*12.5  45  成都  168*7  55  成天
108*14  20  成都  127*14  7  成都  168*8  50  成天
108*16  7  成都  127*16  10  成都  168*9  30  成天
108*20  4  成都  127*18  5  成都  168*9.5  30  成天
114*4  28  成都  127*20  8  成都  168*10  48  成天
114*4.5  55  成都  133*4.5  70  成都  168*11  49  成天
114*5  30  成都  133*5  50  成都  168*12  35  成天
114*5.5  25  成都  133*5.5  30  成都  168*13  10  成天
114*6  36  成都  133*6  60  成都  168*14  80  成天
114*7  25  成都  133*7  37  成都  168*16  5  成天
114*8  45  成都  133*8  40  成都  168*18  5  成天
114*9  30  成都  133*9  5  成都  168*19  10  成天
114*10  50  成都  133*10  65  成都  168*20  10  成天
114*11  100  成都  133*11  5  成都  219*6  70  成天
114*12.5  70  成都  133*12.5  35  成都  219*6.5  65  成天
114*13  20  成都  133*14  10  成都  219*7  69  成天
114*14  30  成都  133*16  40  成都  219*8  70  成天
114*15  10  成都  133*18  10  成都  219*9  60  成天
114*16  25  成都  133*20  8  成都  219*10  55  成天
121*4  10  成都  140*5  5  成都  219*11  81  成天
121*4.5  40  成都  140*6  30  成都  219*12  85  成天
121*5  40  成都  140*7  20  成都  219*13  48  成天
121*5.5  10  成都  140*8  30  成都  219*14  48  成天
121*6  8  成都  140*10  50  成都  219*15  10  成天
121*7  20  成都  140*12  24  成都  219*16  28  成天
121*8  10  成都  140*14  19  成都  219*17  10  成天
121*8.8  5  成都  140*16  33  成都  219*18  25  成天
121*10  30  成都  140*18  41  成都  273*6.5  48  成天
121*11  5  成都  140*20  35  成都  273*7  35  成天
121*12.5  10  成都  159*4.5  45  天津  273*8  50  成天
121*14.2  8  成都  159*5  30  天津  273*9  48  成天
121*16  7  成都  159*5.5  70  天津  273*9.5  30  成天
121*18  9  成都  159*6  50  天津  273*10  25  成天
121*20  10  成都  159*7  50  天津  273*11  30  成天
127*4.5  55  成都  159*8  30  天津  273*12  30  成天
127*5  5  成都  159*9  60  天津  273*13  28  成天
127*5.5  4  成都  159*10  39  天津  273*14  50  成天
127*6  10  成都  159*12  48  天津  273*15  55  成天
規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地  規格  數量(t)  產(chǎn)地
273*16  25  成天 377*15  27  成都  480*11  40  成都
273*18  34  成天 377*16  66  成都  480*12  30  成都
273*20  15  成天 377*18  40  成都  480*14  48  成都
325*7  40  成都 377*20  38  成都  500*18  51  成都
325*8  30  成都 406*8  30  成都  508*9  80  成都
325*8.5  38  成都 406*9  67  成都  508*9.5  70  成都
325*9  15  成都  406*9.5  40  成都  508*10  50  成都
325*9  10  成都  406*10  55  成都  508*11  35  成都
325*10  50  成都  406*11  70  成都  508*12  35  成都
325*11  80  成都  406*12  60  成都  508*13  50  成都
325*12  25  成都  406*13  65  成都  508*14  10  成都
325*13  70  成都  406*14  35  成都  508*15  30  成都
325*14  30  成都  406*16  48  成都  530*9  40  成都
325*15  30  成都  406*17  30  成都  530*10  50  成都
325*16  45  成都  406*18  50  成都  530*11  51  成都
325*17  50  成都  426*8  62  成都  530*12  40  成都
325*18  35  成都  426*9  50  成都  530*13  82  成都
325*20  5  成都  426*9.5  35  成都  530*14  50  成都
356*8  58  成都  426*10  25  成都  530*15  61  成都
356*9  50  成都  426*11  35  成都  560*9  12  成都
356*9.5  60  成都  426*12  40  成都  560*10  35  成都
356*10  50  成都  426*13  45  成都  560*11  30  成都
356*11  65  成都  426*14  50  成都  560*12  5  成都
356*12  7  成都  426*15  95  成都  560*13  50  成都
356*13  3  成都  426*16  60  成都  610*10  55  成都
356*14  40  成都  426*17  20  成都  610*11  61  成都
356*15  48  成都  426*18  85  成都  610*12  40  成都
356*16  30  成都  457*9  48  成都  610*12.5  10  成都
356*18  35  成都  457*9.5  35  成都  610*13  12  成都
356*19  40  成都  457*10  50  成都  610*14  81  成都
377*8  85  成都  457*11  80  成都  630*9  30  成都
377*9  55  成都  457*12  35  成都  630*10  28  成都
377*9.5  38  成都  457*13  60  成都  630*11  25  成都
377*10  70  成都  457*14  40  成都  630*12  25  成都
377*11  40  成都  457*15  60  成都  630*13  55  成都
377*12  30  成都  480*9  44  成都  630*14  60  成都
377*13  35  成都  480*9.5  10  成都  630*16  50  成都
377*14  51  成都  480*10  47  成都  630*18  30  成都


 • 上一個(gè)產(chǎn)品:高壓鍋爐管
 • 下一個(gè)產(chǎn)品:化肥設備用管
 • 返回上級產(chǎn)品
 • 點(diǎn)擊數:點(diǎn)擊:4645   錄入時(shí)間:2011/3/17 14:10:56  【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
  無(wú)縫鋼管
  合金管
  不銹鋼管
  化工化肥專(zhuān)用管
  高中低壓鍋爐管
  電廠(chǎng)專(zhuān)用管
  石油套管
  焊管
  螺旋管
  流體管
  圓鋼
  鑄鐵管
  矩形管
  方管
  不銹鋼管
  異型管
  銅管
  2018年鋼市整體呈現緊平衡,鋼貿
  山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)快訊: 歐盟將對美
  無(wú)縫鋼管市場(chǎng)總體還是以震蕩偏強
  山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)的管理者對于現鋼
  2018年山東無(wú)縫鋼管的產(chǎn)量被帶動(dòng)
  2018年5月-6月地條鋼能"死灰復燃
  無(wú)縫鋼管啊說(shuō)好的跌 怎么又漲起來(lái)
  中國 經(jīng)濟繁榮利多無(wú)縫鋼管價(jià)格
  返回首頁(yè) | 信息導航 | 鋼管查詢(xún) | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢(xún) | 現貨資源 | 公司榮譽(yù) | 聯(lián)系我們 | 在線(xiàn)留言
  電話(huà):0635-8888667 8595588 8596088 8596066 傳真:0635-8888669 QQ:903881162、839970894 信箱:jx8595588@126.com
  地址:聊城市開(kāi)發(fā)區武夷山路
  Copyright ®山東東銳鋼管制造有限公司訪(fǎng)問(wèn)量:1070667 網(wǎng)站地圖
  国产成人啪精品视频免费软件| 中文字幕久无码免费久久| 中文字幕日产乱码久久久| 无尺码精品产品日韩| 一本久久精品一区二区| 欧美日本国产VA高清CABAL| 亚洲国产私拍精品模在线| 亚洲第一成人AV综合AV| 国产麻豆剧传媒精在线播放| 久久天天丁香婷婷中文字幕|